Cinsiyet Disforisi Nedir?

Cinsiyet disforisi, bir kişinin atanan cinsiyeti cinsiyet kimliğiyle uyuşmadığında yaşadığı sıkıntı ve rahatsızlık duygularını ifade eder. Cinsiyet disforisi yaşayan insanlar, fiziksel bedenlerinin cinsel özellikleri ile kendileri hakkında nasıl hissettikleri ve düşündükleri arasındaki çatışmadan rahatsız ve sıkıntılı hissedebilirler. 1

Ayrıca kendilerine atanan cinsiyetten beklenen geleneksel cinsiyet rolleri konusunda sıkıntı veya rahatsızlık duyguları yaşayabilirler.

Cinsiyet disforisinin etkileri bir kişiden diğerine farklılık gösterebilir. Bazı insanlar için bu çatışma duyguları kendi imajlarını ve davranışlarını etkileyebilir. Cinsiyet disforisi olan bir kişi, doğumda atanan cinsiyetinden cinsiyet ifadesini, cinsiyet temsilini veya cinsiyet atamasını ve ayrıca fiziksel görünümündeki değişiklikleri değiştirerek rahatsızlık duygularıyla başa çıkabilir.

Cinsiyet disforisi yaşayan çocuklar, karşı cins olmak istediklerini ifade edebilir ve genellikle karşı cinsle ilişkilendirilen oyuncaklar, saç modelleri ve giysilerde ısrar edebilirler. 

Cinsiyet disforisi olan herkes transgender olarak tanımlamaz, ancak cinsiyet disforisi teşhisi konan birçok kişi transgender, cinsiyet sıvısı veya cinsiyete uygun olmayan olarak tanımlar .

Belirtiler

Cinsiyet disforisi belirtileri, kişinin kendisine atanan cinsiyetle ilgili güçlü bir sıkıntı veya rahatsızlık hissetmesini içerebilir. Birinin cinsiyet disforisi yaşadığına dair bazı işaretler şunlardır:

 • Doğumla atanan cinsiyetin birincil cinsiyet özelliklerine artık sahip olmama arzusu
 • Karşı cins olarak muamele görme arzusu
 • Tercih ettikleri cinsiyet kimliğinin birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerine sahip olma arzusu
 • Doğumla atanan cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyet olduklarında ısrar
 • Cinsiyetler arası roller için tercihler
 • Genellikle doğumla atanan cinsiyetleriyle ilişkilendirilen oyuncakların, oyunların ve diğer şeylerin güçlü bir şekilde reddedilmesi
 • Tipik olarak karşı cinsle ilişkilendirilen giysiler giymek 2

Cinsiyet disforisi yaşayan kişiler sıklıkla karşı cins olmak istediklerini ifade edebilirler. Doğuştan kendilerine verilen cinsiyetin toplumsal cinsiyet rollerinden ve toplumsal cinsiyet ifadelerinden genellikle rahatsızlık duyarlar. Bu, tercih ettikleri cinsiyete göre giyinmek, tipik olarak karşı cinsle ilişkilendirilen oyuncaklarla oynamak ve birçok cinsiyet klişe davranışını reddetmek gibi davranışlarda kendini gösterebilir.

Cinsiyet disforisi bireyin cinsel yönelimi ile ilgili değildir. Cinsiyet disforisi yaşayan kişiler heteroseksüel, gey, lezbiyen veya biseksüel olabilir. Cinsiyet disforisi hisseden insanlar da cinsiyete uymayan veya transseksüel olabilir. Bununla birlikte, transgender veya cinsiyete uymayan herkesin cinsiyet disforisi yaşamadığını kabul etmek önemlidir . 

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim

Cinsiyet kimliği ile cinsel kimlik arasındaki ayrımı tanımak da önemlidir. Cinsiyet kimliği, bir kişinin erkek, kadın veya cinsiyet ikili sisteminin dışında olup olmadığına dair içsel cinsiyet algısını ifade eder . Cinsel yönelim, bir kişinin diğer insanlara karşı fiziksel, duygusal veya romantik çekiciliğini ifade eder. 3

Cinsiyetin kim olduğunuzu içerdiği yerde, cinsellik kimden hoşlandığınızla ilgilidir. Cinsiyet disforisi olan bazı kişiler LGBTQ+ topluluğunun bir parçasıdır , ancak cinsiyet disforisi yaşamak kişinin gey, lezbiyen veya biseksüel olduğu anlamına gelmez. 

Teşhis

Cinsiyet disforisi, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM-5) listelenen bir tanıdır . DSM’nin önceki baskısında, cinsiyet kimliği bozukluğu olarak biliniyordu. Bu, bir bozukluk olarak adlandırılmasıyla ilişkili damgalamayı kaldırmak için 2013’te değiştirildi . Daha önce kimlikle ilgili bir bozukluk olarak sunulduğu yerde, DSM-5, disforinin neden olduğu rahatsızlık ve sıkıntıya odaklanan daha açıklayıcı bir yaklaşım benimser. 4

Ergenlerde ve Yetişkinlerde

Bir ergen veya yetişkin olarak cinsiyet disforisi teşhisi konması için, bir bireyin sosyal, iş ve diğer önemli yaşam alanlarında klinik olarak belirgin bir sıkıntı veya bozulma yaşaması gerekir. Bu duygular en az altı ay sürmeli ve aşağıdakilerden en az ikisi eşlik etmelidir:

 • Birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri ile bireyin yaşadığı cinsiyet arasında önemli bir uyumsuzluk
 • Birincil veya ikincil cinsiyet özelliklerinden kurtulmak için belirgin bir arzu
 • Deneyimli cinsiyetlerinin birincil veya ikincil cinsiyet özelliklerine sahip olma arzusu
 • Deneyimli cinsiyetleri olma arzusu
 • Deneyimli cinsiyetleri olarak muamele görme arzusu
 • Yaşanılan cinsiyetin özellikleri olan davranış, duygu ve tepkilere sahip olduklarına dair bir inanç 5

Çocuklarda

Çocuklar ayrıca cinsiyet disforisi yaşayabilir. Çocukların cinsiyete uymayan davranışlar sergilemesi nadir değildir, bu nedenle tipik çocukluk davranışları ile gerçek cinsiyet disforisi arasında ayrım yapmak önemlidir.

Yetişkinlerinkine benzer şekilde, çocuklar da en az altı ay süren işlevsellikte bozulma veya önemli bir sıkıntı yaşamalıdır. Ayrıca aşağıdaki belirtilerden en az altısını yaşamaları gerekir:

 • Karşı cins olduklarında ısrar etme veya karşı cins olma arzusu
 • Karşı cinsiyet rolü olarak fantezi oyunu veya hayal kurma tercihi
 • Tipik olarak karşı cinsle ilişkilendirilen giyim tercihi
 • Karşı cins tarafından basmakalıp olarak tercih edilen oyuncaklar için bir tercih
 • Genellikle kendilerine atanan cinsiyetle ilişkilendirilen oyuncakları veya etkinlikleri reddetme
 • Fiziksel cinsiyet özelliklerinden hoşlanmadığını ifade etme
 • Cinsiyet kimliğine uygun cinsiyet özelliklerine sahip olma arzusu
 • Karşı cinsten diğer çocuklarla oynamayı tercih etme 6

Çocuklarda cinsiyetten hoşnutsuzluk belirtileri 4 yaş kadar erken bir tarihte ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, çocuklar büyüdükçe, özellikle de ergenlikle ilişkili fiziksel değişiklikleri yaşamaya başladıklarında genellikle daha şiddetli hale gelir. 1

Cinsiyet Disforisi ve Cinsiyet Uyumsuzluğu

Cinsiyet disforisi ve cinsiyet uyumsuzluğunun aynı olmadığını belirtmek önemlidir . Cinsiyet uygunsuzluğu, bir kişinin doğum tarafından atanan cinsiyetiyle ilişkili stereotipik normlara karşılık gelmeyen davranışları ve cinsiyet ifadelerini içerir. Cinsiyet uyumsuzluğu ruhsal bir bozukluk olarak kabul edilmez.

nedenler

Cinsiyet disforisinin kesin nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır, ancak birkaç farklı faktör rol oynayabilir. Genetik, doğum öncesi gelişim sırasında hormonal etkiler ve çevresel faktörler söz konusu olabilir.

Örneğin, doğum öncesi belirli kimyasallara maruz kalma, doğumdan önce cinsiyet belirlemenin normal gelişimindeki bozulmalarla ilişkilendirilmiştir. Araştırma ayrıca tek yumurta ikizleri arasında çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek bir ortak prevalans olduğu için genetik bir bağlantıya da işaret ediyor. 6

Cinsiyet disforisinin başlangıcı genellikle erken çocukluk dönemindedir. Kesin mekanizmalar belirsiz olsa da, çocuklar doğduklarında fiziksel anatomilerine göre bir cinsiyete atandıklarını biliyoruz. Bir çocuğa doğumda atanan cinsiyet, genellikle nasıl yetiştirildiklerini ve başkalarının onlarla nasıl etkileşime girdiğini belirler. Yaşlandıkça, cinsiyet kimlikleri ile atanan cinsiyetleri arasında bir uyumsuzluk olduğunu hissetmeye başlayabilirler. Bazı durumlarda, bu uyumsuzluk cinsiyet disforisi duygularına yol açabilir. 

tedavi

Cinsiyet disforisi tedavisi son derece bireyseldir ve her kişinin benzersiz ihtiyaçlarına dayanır. Genellikle bireyin cinsiyet kimliğini keşfetmesine yardımcı olmaya odaklanır, çoğu zaman cinsiyetlerini içsel cinsiyet algılarına karşılık gelen bir şekilde ifade etmelerine izin verir. Bu, cinsiyet kimliğine uygun giyinmeyi, farklı isimler ve zamirleri kullanmayı veya vücudu fiziksel olarak değiştirmek için tıbbi adımlar atmayı içerebilir.

Danışmanlığa ek olarak, cinsiyet disforisi tedavisi hormonları ve cinsiyet değiştirme ameliyatını içerebilir.

Tıbbi Seçenekler

Cinsiyet disforisi olan bazı kişiler, cinsiyetler arası hormonların kullanımını ve cinsiyeti doğrulayan tıbbi prosedürleri içeren daha kapsamlı tedaviyi tercih edebilir. Tedavi ayrıca bir kişinin dış görünüşünü içsel cinsiyet kimliğiyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olan vücut modifikasyonlarını da içerebilir.

Hormon tedavisi ve cerrahi bunu başarmanın iki yoludur. Ancak yine de, tedavinin bireyin ihtiyaç ve hedeflerine göre uyarlanması gerekir. Bazı insanlar tanımladıkları cinsiyete tam bir geçiş yapmak isteyebilir. Diğerleri, yalnızca cinsel kimlikleriyle uyuşmayan yüz kılları veya göğüsler gibi ikincil cinsiyet özelliklerini en aza indirmek isteyebilir.

Cerrahi cinsiyet onaylama ameliyatı bir seçenek olsa da cinsiyet disforisi olan herkesin bu seçimi yapmadığını hatırlamak önemlidir. Ameliyat pahalıdır ve genellikle sigorta kapsamında değildir. Herkes tam bir cinsiyet değişikliğine sahip olmak istemez. Hormon tedavisi bazı insanlara yardımcı olabilirken, diğerleri dış cinsiyet ifadelerini ve giyim tarzlarını içsel cinsiyet kimliği algılarına uygun olacak şekilde değiştirmeyi tercih edebilir. 

Erilleştirici ve dişileştirici hormonlar bazen cinsiyet disforisi duygularını azaltmaya veya çözmeye yardımcı olabilir. Bu tür hormonların, libidodaki değişiklikler ve altta yatan bir psikiyatrik durumu olan kişilerde manik, hipomanik veya psikotik belirtiler potansiyeli de dahil olmak üzere yan etkileri olabilir. 7

Bununla birlikte, bu adımlardan herhangi birini atma becerisine sahip olmayan kişiler, anksiyete ve depresyon duyguları da dahil olmak üzere artan psikolojik sıkıntı duyguları yaşamaya başlayabilir. Bu gibi durumlarda, psikoterapi, insanların içsel cinsiyet duygularını ifade etmede daha rahat hissetmelerine ve zihinsel esenliği iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Psikoterapi

Bazı bireyler yalnızca duygularıyla daha rahat hissetmelerine yardımcı olmak, kimliklerini doğrulamak ve herhangi bir sıkıntı duygusuyla baş etmelerine veya bunları azaltmalarına yardımcı olmak için danışmanlık almak isteyebilir. 6  İlişki veya aile danışma ortakları, ebeveynler ve diğer aile üyeleri daha iyi sevdiklerinin yaşanıyor anlamanıza yardımcı olabilir. Bu, bireyin daha sosyal ve akran desteğine yardımcı olabilir, bu da daha olumlu bir ortam sağlayabilir.

Cinsiyet disforisi için psikoterapötik tedaviler, bireyin cinsiyet kimliğini değiştirmeye çalışmaz. Bunun yerine, psikoterapi, insanların kimliklerinde ve cinsiyetlerini ifade etmelerinde daha rahat hissetmelerine yardımcı olmaya odaklanır.

Amaç, disfori duygularını azaltarak insanların daha tatmin olmuş hissetmelerine ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu bazen şu şekilde gerçekleştirilir:

 • Cinsiyet kimliğini ve ifadesini keşfetme
 • Stresi yönetmenin yollarını öğrenmek
 • Kendini kabul etme alıştırması
 • Bir destek ağı oluşturmak
 • Geçiş seçenekleri hakkında karar verme
 • ilişkileri geliştirmek

Terapi sadece insanların disfori duygularını azaltmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sürecin herhangi bir aşamasında insanlara yaşam kalitelerini ve iyilik hallerini iyileştirmede yardımcı olabilir. 

Zorluklar

Cinsiyete uygun olmayan kişiler ve aileleri, cinsiyet kimlikleri nedeniyle çoğu zaman damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma riski altındadır. Cinsiyet disforisi olan, transseksüel veya cinsiyete uymayan kişilerin de şiddet veya zorbalık mağduru olma riski daha yüksektir. 

Hormonlar veya cerrahi prosedürler gibi tıbbi tedaviler uygulayanlar da tedavileri için uygun sağlık ve sigorta kapsamına erişimde zorluklarla karşılaşabilirler.

Sosyal destek eksikliği ile birleşen disfori duyguları genellikle zihinsel sıkıntıya ve diğer sorunlara katkıda bulunabilir. Cinsiyet disforisi olan kişilerle ilişkili bazı bozukluklar arasında depresyon, anksiyete, madde kötüye kullanımı, kendine zarar verme ve diğer zihinsel sağlık sorunları bulunur. 

Araştırmalar ayrıca cinsiyet disforisi olan kişilerin intihar nedeniyle ölme riskinin genel nüfusa göre daha yüksek olduğunu göstermiştir . Bir çalışma, cinsiyet disforisi olan katılımcıların %48,3’ünün intihar düşüncesi yaşadığını ve %23.8’inin en az bir kez intihar girişiminde bulunduğunu buldu.