Cinsel terapisi , bireylerin ve çiftlerin performans kaygısı veya ilişki sorunları gibi cinsel zorlukları çözmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık türüdür.

Danışanla genellikle terapistin ofisinde buluşurlar. Bazıları sadece oturumlara katılmayı tercih eder; diğerleri eşlerini yanlarında getirir. Oturum sıklığı ve uzunluğu genellikle danışanlara ve ele alınan sorunun türüne bağlıdır.

Cinsel terapi nedir?

Özellikle ilk kez bir cinsel terapiste giden danışanın endişeli hissetmeleri normaldir. Birçok insan seks hakkında konuşmakta zorlanır, bu yüzden bir yabancıyla tartışmak garip hissettirebilir. Bununla birlikte, çoğu cinsel terapist bunu anlar ve danışanlarını rahat hissetmeye çalışır. Genellikle, müşterinin sağlığı ve cinsel geçmişi, seks eğitimi, cinsiyet hakkındaki inançlar ve danışanın spesifik cinsel endişeleri hakkında sorularla başlarlar.

Cinsel terapi oturumlarının, danışan ve terapistler arasında herhangi bir fiziksel temas veya cinsel aktivite içermediğini bilmek önemlidir. 

Cinsel terapistler genellikle “ev ödevi” belirlerler; müşterilerin kendi evlerinin mahremiyetinde tamamlamaları beklenen pratik faaliyetlerdir.

cinsel terapi02
cinsel terapi02

Bu tür ödevler aşağıdakileri içerebilir:

  • Deney . Cinsel ilişki içinde olduklarını düşünen çiftler, arzularını artırmak için rol oynama veya seks oyuncakları kullanma gibi farklı etkinlikler deneyebilirler. Bazı çiftlerin cinsel rutinlerini veya konumlarını ayarlamaları gerekebilir, özellikle de bir eşte böyle değişiklikler gerektiren bir sağlık durumu varsa.
  • Hassas odaklama . Çiftler için bu teknik, kaygıyı azaltırken güven ve yakınlık oluşturmak için tasarlanmıştır. Çiftler, cinsel olmayan dokunmadan başlayarak, genital dokunmaya doğru ilerleyen ve genellikle penetrasyon ile biten üç aşamada ilerler.
  • Eğitim . Bazen, müşteriler büyürken yeterli cinsel eğitim almazlar. Sonuç olarak, anatominin ve vücudun cinsel aktivite sırasında nasıl işlediğinin farkında olmayabilirler. Terapistler okumak için kitap ya da web içeriği ya da izlemek için video atayabilirler. Ayrıca müşterilerin vücutları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir ayna kullanmasını önerebilirler.
  • İletişim stratejileri . Müşteriler bir ilişkide cinsel veya duygusal olarak ne istediklerini veya neye ihtiyaç duyduklarını sormaya çalışabilirler.

Cinsel terapi ile başarı genellikle danışanların sürece ne kadar bağlı olduklarına bağlıdır. Danışanlar ya tek başına ya da bir eşle birlikte çaba sarf etmek isterse, cinsel hedeflerine ulaşabilirler.

Cinsel terapi İstanbul

cinsel terapi merkezi
cinsel terapi merkezi

Cinsel terapide neler yapılır?

Öncelikle şu bilinmelidir ki Cinsel Terapi de fiziki bir muayene yapılmamaktadır.  Birey davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik kavramı sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş düşüncelerin çoğu zaman hatalı tabular olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel faktörler ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri öncül olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre incelenir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte belirlenip tespit edilir.

Cinsel işlev bozukluğu tıbbi veya biyolojik bir nedene bağlı ise, tedavisi ilaç veya farklı tıbbi yöntemlerle olacaktır. Ancak bu durumda tedaviyi, ürologlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ya da psikiyatristler yaparlar. Eğer cinsel sorun psikolojik etmenlerle ilişkili ise veya tıbbi bir nedene bağlı olarak gelişmiş olsa bile psikolojik etmenler sorunu ağırlaştırmışsa, cinsel terapiler uygulanmalı ya da ilave edilmelidir. Cinsel terapileri ise cinsel terapi konusunda eğitim almış terapistler yapabilir.

Cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireylerde il olarak sorunu yaşamasına neden olan sebepler belirlenip, cinsel tedavilerde kişiye özel ve güvenli bir öğrenme, tedavi ortamı oluşturulur ve o şekilde tedavi süreci tayin edilir. Tedavi süreci uzmanın kontrolünde, kişinin bireysel emeği ile aşama aşama yapılmaktadır. Kişinin denetiminde şekillendirilen tedavi sürecinde kimliğini, bedenini, ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir ve özgüven kazandırılır.